Terminal w Lublinie

  • Home
  • Terminal kontenerowy

Terminal kontenerowy

Obiekt, w którym przeładowuje się kontenery pomiędzy różnymi środkami transportu w celu dalszego przewozu, nazywa się terminalem kontenerowym. W zależności od tego, między jakiego rodzaju środkami transportu odbywa się przeładunek – rozróżniamy lądowe i morskie terminale kontenerowe. Te pierwsze zlokalizowane są zazwyczaj przy ważnych szlakach komunikacyjnych i są punktami styku transportu samochodowego i kolejowego. Drugie należą do infrastruktury dużych portów i obejmują przeładunek między statkami a pociągami lub pojazdami drogowymi. W obrębie terminali kontenerowych lokalizuje się place składowe, na których przechowuje się zarówno kontenery puste, jak i załadowane - oczekujące na dalszą podróż.

W obrębie terminalu kontenerowego odbywają się poszczególne działania związane z przeładunkiem. Pierwszym etapem jest odbiór, czyli przyjęcie kontenera, określenie danych logistycznych, rejestracja na stanie i umieszczenie w konkretnej oznaczonej lokalizacji. W przypadku terminali morskich  najczęściej przed załadunkiem następuje spiętrowanie kontenerów. Ostatni etap to umieszczenie ich na określonym środku transportu (wagonie, podwoziu itd.).

Polecamy Państwu skorzystanie z terminala kontenerowego, jaki już wkrótce uruchomimy na terenie Lublina.