Terminal przeładunkowy w Lublinie

  • Home
  • Terminal do przeładunku

Terminal do przeładunku

Istotnym pojęciem, od lat funkcjonującym w logistyce jest terminal przeładunkowy. W najbardziej ogólnym i podstawowym ujęciu jest to miejsce, w którym zmianie podlega środek transportu, jakim przewożone są produkty, surowce itp. Taki obiekt musi posiadać specjalną organizację i infrastrukturę umożliwiającą wykonanie wszelkich operacji, czynności związanych z przeładunkiem. Ponadto powinien też zapewniać przestrzeń niezbędną do składowania jednostek transportowych oczekujących na przeładunek. Wyróżniamy między innymi terminale kolejowo-drogowe, terminale portów rzecznych, morskich i lotniczych.

Zazwyczaj terminal przeładunkowy obejmuje znaczną powierzchnię i usytuowany jest w dogodnej lokalizacji umożliwiającej łatwy, szybki i niezbyt kosztowny dojazd. Planowanie takiej inwestycji powinno jednak uwzględniać jeszcze jeden ważny aspekt, czyli ewentualną uciążliwość takiego obiektu dla miejscowej ludności. Wzmożony poziom hałasu, większe natężenie ruchu drogowego i zanieczyszczenia to najistotniejsze problemy, z jakimi borykają się ludzie zamieszkujący w pobliżu terminala przeładunkowego.