Powierzchnie magazynowe do wynajęcia

  • Home
  • Powierzchnie magazynowe

Powierzchnie magazynowe

W logistyce procesem nieodłącznie towarzyszącym przepływowi towarów jest magazynowanie. Konieczność przechowywania wynika z rozbieżności między momentem produkcji danego produktu a pojawieniem się popytu. Masowa produkcja wiąże się z niższymi kosztami (w stosunku do krótkich serii), a magazynowanie umożliwia dostarczenie klientowi produktu w dowolnie wybranym momencie, gdy tylko pojawi się zapotrzebowanie.


Oferowane przez nas powierzchnie magazynowe do wynajęcia różnią się między sobą z uwagi na wiele czynników: funkcje, rodzaj składowanych materiałów, czas magazynowania, budowę, stopień automatyzacji i zmechanizowania.


W ogólnej klasyfikacji wyróżniamy magazyny zakładowe, wysyłkowe, centralne, regionalne. Z uwagi na pełnioną funkcję możemy wydzielić magazyny przeładunkowe, dystrybucyjne i magazyny zapasów. Powierzchnie magazynowe do wynajęcia z uwagi na swoją konstrukcję mogą być otwarte (np. place składowe) z gruntowym lub utwardzonym podłożem, półotwarte – zadaszone, maksymalnie z trzema ścianami oraz zamknięte – naziemne (niskiego i wysokiego składowania) lub podziemne (bunkry, piwnice).