Magazyny do wynajęcia Lublin

  • Home
  • Magazyn do wynajęcia

Magazyn do wynajęcia

Magazynowanie towarów według przyjętej terminologii związane jest z gospodarowaniem zapasami, które często okazują się niezbędne do trwałego funkcjonowanie przedsiębiorstwa i wyeliminowania ewentualnych przestojów. Poszczególne gałęzie przemysłu potrzebują różnego rodzaju powierzchni. Różnią się one między sobą nie tylko przeznaczeniem, wielkością, wyposażeniem czy strukturą, ale również stopniem zmechanizowania. Najczęściej stosowanym podziałem jest jednak zdecydowanie ten uwzględniający konstrukcję budynku. Stąd też magazyny do wynajęcia (również w Lublinie) możemy podzielić na otwarte, półotwarte i zamknięte.


Pierwszy rodzaj obiektów wybierają najczęściej przedsiębiorcy dysponujący materiałami i produktami odpornymi na działanie czynników zewnętrznych. W magazynach otwartych składuje się na ogół glazurę, ceramikę, cegły, pustaki i inne elementy budowlane (lub pochodzenia mineralnego) niewymagające zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Tego typu obiekty są zadaszone.


Za magazyny półotwarte zwykło się uważać budowle z pokryciem i dwiema lub trzema ścianami. Zazwyczaj przechowuje się w nich towary wrażliwe na wilgoć (a zatem wymagające osłony), ale odporne na zmiany temperatury (takie jak gips czy cement).


Bodaj najbardziej popularnym typem magazynu jest jednak magazyn zamknięty, który ma postać zwykłego budynku z podłogą, dachem, ścianami i oknami. Takie kompletnie osłonięte powierzchnie gwarantują najlepszą izolację i ochronę zgromadzonych materiałów przed warunkami zewnętrznymi. Firma CLM oferuje Państwu magazyny do wynajęcia w Lublinie. Posiadamy obiekty o różnych gabarytach, optymalnie dopasowane do specyfiki poszczególnych branż i potrzeb naszych klientów.