transport kolejowy i szynowy

  • Home
  • Bocznica kolejowa

Bocznica kolejowa

Bocznice kolejowe to istotny element całej sieci kolejowej, ale także infrastruktura, bez której nie może obejść się wiele zakładów przemysłowych (cukrowni, kopalń i innych). Zazwyczaj pod pojęciem tym rozumiemy drogę kolejową, czyli zespół torów połączony bezpośrednio z publicznym szlakiem kolejowym albo stacją, będący rodzajem odgałęzienia o szczególnym przeznaczeniu i funkcji.

Bocznice kolejowe pozwalają na postój i prace konserwacyjne pojazdów kolejowych. Na bocznicach odbywa się też wyładunek i załadunek towarów na wagony. W tym miejscu pojazdy włączają się do ruchu.Na bocznicach kolejowych znajdują się też urządzenia zapewniające bezpieczeństwo oraz urządzenia pozwalające na sterowanie ruchem.

Często bocznice są usytuowane w pobliżu stacji (bocznica stacyjna) – takie rozwiązanie jest bowiem bezpieczniejsze niż odgałęzienie odchodzące od szlaku (bocznica szlakowa) i z reguły – tańsze w eksploatacji.

W obrębie Lublina funkcjonuje kilka bocznic kolejowych posiadających świadectwo bezpieczeństwa wydane przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.